1. خانه
  2. /
  3. محصول ابعاد
  4. /
  5. ارتفاع بدون درب: 12 / ارتفاع با درب: 20 سانتی متر - قطر دهانه: 13.5 سانتی متر

ارتفاع بدون درب: 12 / ارتفاع با درب: 20 سانتی متر – قطر دهانه: 13.5 سانتی متر

فیلتر محصول

ارتفاع بدون درب: 12 / ارتفاع با درب: 20 سانتی متر – قطر دهانه: 13.5 سانتی متر

فهرست