1. خانه
  2. /
  3. محصول ابعاد
  4. /
  5. ارتفاع: 40 سانتی متر / قطر سینی اول: 13 - سینی دوم: 18 و سینی سوم 23 سانتی متر

ارتفاع: 40 سانتی متر / قطر سینی اول: 13 – سینی دوم: 18 و سینی سوم 23 سانتی متر

ارتفاع: 40 سانتی متر / قطر سینی اول: 13 – سینی دوم: 18 و سینی سوم 23 سانتی متر

فهرست