1. خانه
  2. /
  3. محصول ابعاد
  4. /
  5. وزن تقریبی: 260 گرم، ارتفاع با درب: 9 سانتی متر، قطر دهانه: 10 سانتی متر

وزن تقریبی: 260 گرم، ارتفاع با درب: 9 سانتی متر، قطر دهانه: 10 سانتی متر

وزن تقریبی: 260 گرم، ارتفاع با درب: 9 سانتی متر، قطر دهانه: 10 سانتی متر

فهرست