1. خانه
  2. /
  3. محصول ابعاد
  4. /
  5. وزن تقریبی: 80 گرم، ارتفاع با درب: 8 سانتی متر، قطر دهانه: 6 سانتی متر

وزن تقریبی: 80 گرم، ارتفاع با درب: 8 سانتی متر، قطر دهانه: 6 سانتی متر

وزن تقریبی: 80 گرم، ارتفاع با درب: 8 سانتی متر، قطر دهانه: 6 سانتی متر

فهرست